3D проекти

Тук може да видите примерни 3D проекти и реализациите на за кухни. В този вид проекта се изготвя за окол 10-30 минути в пръсъствието на клиента и според желанията му. Проектирането на кухни е напълно безплатно, нужен ви е само примерен размер на кухнята ви. Посетете шоурума ни в гр. Бургас ул. Одрин 15 и вижте как би изглеждала бъдещата ви кухня. При избор на материали и механизми наш консултант може да сметне цената на кухнята веднага. 

Подредба:


3D Проект 22


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 1


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 12


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 23


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 2


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 13


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 24


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 3


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 14


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 25


Тук може да видите примерни 3D проекти за куни изготвени заедно с клиентите. В този вид проекта се изготвя за окол 10-30 минути в пръсъствието на клиента и според желанията му. Проектирането на кухни е напълно безплатно. Посетете шоурума ни в гр. Бургас ул. Одрин 15 и вижте как би изглеждала бъдещата ви кухня.


3D Проект 4


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 15


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 5


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 16


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 6


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 17


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 7


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 18


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 8


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 19


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.


3D Проект 9


Вижте примерен 3D проект със снимка от реализацията му.